ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων του ΠΥΣΔΕ Πιερίας και τον Πίνακα λειτουργικών κενών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης μετά την Α φάση των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς της Διάθεσης και τους αποσπασμένους από άλλο ΠΥΣΔΕ που δεν έχουν τοποθετηθεί στην Α φάση, όσους επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή στο Μουσικό και τους αναπληρωτές γενικής εκπαίδευσης,  να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για τοποθέτηση η οποία επισυνάπτεται.

Η αίτηση θα υποβάλλεται από την ανακοίνωση των κενών της Β’ φάσης έως και την Πέμπτη, 10-09-2020 και ώρα 15.00 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.pie.sch.gr ή με φαξ στο 2351049910 ή κατ’ εξαίρεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Οι προηγούμενες αιτήσεις του Συστήματος Αθηνά παύουν να έχουν ισχύ με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης των τοποθετήσεων που ολοκληρώθηκε σήμερα, Τετάρτη 09-09-2020.
  2. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ86 και των τεχνικών ειδικοτήτων που δύναται να διδάξουν το μάθημα της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια διότι για αυτούς δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση στα λειτουργικά κενά της Α’ Φάσης.  
  3. Οι εκπαιδευτικοί δύναται να δηλώσουν και σχολικές μονάδες γενικής παιδείας στις οποίες δεν εμφανίζονται κενό χωρίς περιορισμό στο πλήθος των επιλογών τους, διότι ενδέχεται   να προκύψουν λειτουργικά κενά μέχρι την ημέρα των τοποθετήσεων.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση στο Μουσικό θα πρέπει να καταθέσουν (ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων τον φάκελο υποψηφιότητάς τους για απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο με το βιογραφικό τους και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία βάσει  της με αρ. πρωτ.  47130/Ε2/16-04-2020 εγκυκλίου αποσπάσεων 2020-2021.

(1.118 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ