Ανακοίνωση οργανικών τοποθετήσεων υπεράριθμων εκπαιδευτικών γεν. παιδείας & ειδικής αγωγής και υποβολή αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης

Σας ανακοινώνουμε τις οργανικές τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2022 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής, τον πίνακα υπεράριθμων μετά τις τοποθετήσεις, τον επικαιροποιημένο πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν βελτίωση, τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή έχουν έρθει με μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας και επιθυμούν  οριστική τοποθέτηση να υποβάλλουν  αίτηση-δήλωση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης από την ανακοίνωση της παρούσης μέχρι  10-5-2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης βελτίωσης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν υπεράριθμοι σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο ονομαστικό πίνακα οργανικά υπεραρίθμων. Όσοι από αυτούς επιθυμούν βελτίωση θέσης, με την αίτησή τους να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση της οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης και σπουδαζόντων τέκνων.

(1.106 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις