Ανακοίνωση Οργανικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών που ζητούσαν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων σε εναπομείναντα κενά

Σας κοινοποιούμε τον Πίνακα Οργανικών Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών που ζητούσαν βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας 2021 Γενικής και Ειδικής Αγωγής και δίνεται προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων που αφορούν τις παραπάνω οργανικές τοποθετήσεις από την ανακοίνωση των οργανικών τοποθετήσεων έως την Τρίτη 01-06-2021 23:59 μ.μ.

Επίσης σας ανακοινώνουμε τον πίνακα εναπομεινάντων οργανικών κενών μετά από τις Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πιερίας 2021 και καλούμε τους εκπαιδευτικούς Γενικής που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση για οριστική τοποθέτηση (όσοι είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ) ή προέρχονται από μετάθεση, εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά έως την Τρίτη 01-06-2021.

Οι παραπάνω αιτήσεις θα αποστέλλονται στο mail@dide.pie.sch.gr.

(1.167 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ