ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ανακοίνωση Ονομαστικών Πινάκων Υπεράριθμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώνουμε τους Ονομαστικούς Πίνακες Οργανικά Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και καλούμε όλους/ες τους ενδιαφερόμενους/ες οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης σε οργανικό κενό από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης έως και τη Κυριακή 02-07-2023 και ώρα 23:59 μ.μ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.pie.sch.gr ή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης (επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση) ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Οργανική Τοποθέτηση Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης ή Οργανική Τοποθέτηση Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών ΕΑΕ)
  • Οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 δύναται να δηλώσουν όλα τα οργανικά κενά που εμφανίζονται στον κλάδο ΠΕ04.
(913 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ