Ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα των οποίων εμφανίζεται πλεόνασμα στη σχολική τους μονάδα να υποβάλουν αίτηση εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν οργανικά υπεράριθμοι, από την ανακοίνωση του Πίνακα έως και τη Πέμπτη 18-07-2019 στο πρωτόκολλο της Υπηρεσία μας (έως τις 3.00μ.μ.) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.pie.sch.gr έως τις 23.59 μ.μ. της Πέμπτης 18-07-2019 .

Κατεβάστε παρακάτω (και αποσυμπιέστε) το σχετικό έγγραφο.

(92 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ