Ανακοίνωση οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και Υποβολή αιτήσεων για δήλωση οριστικής τοποθέτησης σε εναπομείναντα κενά

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Πιερίας 2020 και σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δύνανται να καταθέσουν αίτηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων επί του εν λόγω Πίνακα από Δευτέρα  01-06-2020  μέχρι και Πέμπτη  04-06-2020  και ώρα 10:00 π.μ..

Επίσης, σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα Εναπομεινάντων Οργανικών  κενών  μετά τις οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Πιερίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση για οριστική τοποθέτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο μεταθέσεων 2019-2020 να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα κενά. Οι παραπάνω αιτήσεις θα κατατίθενται  από Δευτέρα  01-06-2020  μέχρι και Πέμπτη  04-06-2020  και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση της δήλωσης θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail της ΔΙΔΕ Πιερίας mail@dide.pie.sch.gr  και θα επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η παραλαβή  της αίτησης  από τη Γραμματεία τηλ. 2351049900, 49903.

(774 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ