Ανακοίνωση λειτουργικών κενών Β’ φάσης τοποθετήσεων και πρόσκληση υποβολής νέων αιτήσεων

Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών Β ΦΆΣΗΣ του ΠΥΣΔΕ Πιερίας, και καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν τοποθετηθεί, όσους κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ και τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ από την ανακοίνωση των κενών έως και τη Πέμπτη 19-09-2019 και ώρα 12.00 μ.μ. μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Αθηνά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Οι προηγούμενες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
2. Η ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ τοποθέτησης που θα υποβληθεί θα είναι σε ισχύ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Δεν θα δοθεί δυνατότητα υποβολής εκ νέου αίτησης τοποθέτησης. Οι εκπαιδευτικοί δύναται να δηλώσουν και σχολικές μονάδες στις οποίες δεν εμφανίζονται κενό χωρίς περιορισμό στο πλήθος των επιλογών τους.
3. Σε επόμενη φάση θα ανακοινωθούν οι ώρες για συμπλήρωση ωραρίου (κάτω των 12 ωρών) για τις όποιες θα δοθεί προθεσμία για υποβολή αίτησης συμπλήρωσης ωραρίου μέσω του Αθηνά.

(86 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
zip Λειτουργικά κενά Β' φάσης 2019-20 57 KB 233
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ