Ανακοίνωση λειτουργικών κενών & πλεονασμάτων σε ώρες για συμπλήρωση ωραρίου 2019-20

Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων σε ώρες του ΠΥΣΔΕ Πιερίας και καλούμε τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ από την ανακοίνωση των κενών-πλεονασμάτων έως και τη Πέμπτη 26-09-2019 και ώρα 23.59 μ. μ. μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Αθηνά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Πρώτα θα εξεταστούν οι αιτήσεις για συμπλήρωση ωραρίου όσων παραμένουν λειτουργικά υπεράριθμοι.
2. Στη συνέχεια για τη συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών θα ακολουθηθεί η διαδικασία συμπλήρωσης όπως ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση αναθέσεων όπου η συμπλήρωση ωραρίου γίνεται με την παρακάτω σειρά και με βάση τα συνολικά μόρια των εκπαιδευτικών:
α) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος
β) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων
γ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων
δ) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

(138 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ