Αίτηση απόσπασης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 23 έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου
2023.

Η αίτηση των μελών ΕΕΠ θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο eep-evp@minedu.gov.gr με
κοινοποίηση στο email Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) όπου ανήκει οργανικά το μέλος
ΕΕΠ.

Περισσότερα στη συνημμένη εγκύκλιο.

(16 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ