3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μαθητές/τριες Δ.Ε.

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών/τριών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι ημερομηνίες – ορόσημα, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τους δύο Διαγωνισμούς, μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020 .

Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν από 20 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 6 Φεβρουαρίου 2020.

Κατεβάστε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα

(135 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ