2ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου”

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) συν-διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και της Ομογένειας. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται για δεύτερη σχολική χρονιά το σχολικό έτος 2019-20 και απευθύνεται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχοντας ως θεματική την ιστορία της πόλης τους από την ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους έως σήμερα.

Εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες αναφορικά με τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ταινίας ή άλλης ψηφιακής δημιουργίας θα βρείτε στον δικτυακό τόπο www.i-create.gr και στον δικτυακό τόπο του ΕΚΟΜΕ https://www.ekome.media/el/.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω φόρμας συμμετοχής στον δικτυακό τόπο μαθητικής δημιουργίας www.i-create.gr. Όσα σχολεία δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 31- 11-2019 θα μπουν σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα από τα δέκα αντίτυπα ενός κλασικού εγχειριδίου οπτικοακουστικής παραγωγής που θα παραχωρήσει το ΕΚΟΜΕ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 26/4/2020.

Κατεβάστε παρακάτω τις αναλυτικές οδηγίες και τη σχετική εγκύκλιο-έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

(182 επισκέψεις, 1 σήμερα)
Facebook
Twitter

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ